Ανακοίνωση για το μάθημα Κρυπτογραφίας της Τρίτης 9 Ιανουαρίου

Το μάθημα Κρυπτογραφίας της Τρίτης 9 Ιανουαρίου αντικαθίσταται με παρακολούθηση ομιλιών στην ημερίδα AtheCrypt (Athens Cryptography > Day)