Παράταση διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18

Δίνεται παράταση στην διανομή συγγραμμάτων μέσω Ευδόξου, του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 μέχρι και την Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018.