Προκήρυξη υποτροφιών για φοιτητές του ΕΚΠΑ από το Beijing Institute of Technology (BIT) της Κίνας

To Beijing Institute of Technology (BIT) ανακοινώνει τη χορήγηση 5 υποτροφιών (με υποτροφία του China Scholarship Council) σε φοιτήτριες/φοιτητές του ΕΚΠΑ, για σπουδές απόκτησης Μaster (διάρκειας 2 ετών) ή PhD (διάρκειας 4 ετών). Παρέχεται πλήρης υποτροφία (ποσού CNY 3,000 για σπουδές απόκτησης master και CNY 3,500 για PhD), καλύπτοντας το κόστος διδάκτρων, διαμονής, διατροφής, ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Δεν καλύπτεται το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου και άλλων μετακινήσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 28/2/2018.

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής

Βασική προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον πτυχίο TOEFL:80 ή IELTS:5,5) ή/και της Κινέζικης Γλώσσας (τουλάχιστον πτυχίο HSK: 4) σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα σπουδών στην Κινέζικη γλώσσα.

Η Επιτροπή  Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  θα προβεί στην επιλογή των πλέον επικρατέστερων υποψηφίων και θα προωθήσει τα στοιχεία αυτών στο BIT, το οποίο είναι αρμόδιο για την τελική επιλογή.

Τα κριτήρια της επιλογής θα είναι:

1) Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής ή/και της Κινέζικης γλώσσας (για τα προγράμματα στην Κινεζική γλώσσα). Απαιτείται επισύναψη αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.
2) Βαθμός πτυχίου (για Master) και βαθμός πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου (για PhD).
3) Συνοπτική παρουσίαση ενδιαφέροντος του  υποψηφίου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα (στα αγγλικα).

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται εντός αυτών αντίστοιχα, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 στο κεντρικό Πρωτόκολλο  του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30, 10679, Αθήνα) υπόψιν κ. Μ.Βαρδάκη, Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.

Πληροφορίες για τα Τμήματα εισδοχής και τα διαθέσιμα προγράμματα σπουδών του ΒΙΤ: http://isc.bit.edu.cn/docs/2017-11/20171129071920315571.pdf

Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων:  Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (κ. Μαρία Βαρδάκη: 210 3689731 /mvardaki@uoa.gr).

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σας.

                                                                                          Από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων