Κατάθεση δικαιολογητικών επιτυχόντων μετεγγραφής-αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα ΑΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2017–2018

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 37818/Ζ1/05-03-2018 (862 Β’) Υ.Α. και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α’76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του Ν. 4521/2018 (Α’38), καλούνται οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση μετεγγραφής και εγκρίθηκε για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος μας προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που στην αίτησή τους δεσμεύτηκαν, από Δευτέρα 16/04/2018 έως και Παρασκευή 20/04/2018 (κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού δηλ.  Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11.00-14.00).

 

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
ANAK KAT DIK ADEL FOIT MET1718.doc688 KB