Οριστικοποίηση του αριθμού των φοιτητών που θα μετακινηθούν μέσω του προγράμματος ERASMUS+

Κατόπιν οριστικοποίησης του αριθμού των θέσεων που θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από το ΤΕΔΣ, ανακοινώνεται η μετακίνηση των παρακάτω φοιτητών.

1) UK COLERAI 01:
--------------
ΑΠΟΣΚΙΤΗ
ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

2) D KOBLENZ 02:
-------------
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ

 

3) CH LUGANO 01:
-------------
ΚΟΥΡΣΙΟΥΝΗΣ
ΓΙΑΛΙΤΣΗΣ