Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2017-18.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 4 Ιουνίου
2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018,
μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό
επίδομα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 8 9 5 3 7 / Ζ1/1-6-18
εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Θ.