ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΠΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος, κατά την  συνεδρίασή  της 17.9.2018 αποφάσισε

να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές με έτος πρώτης εγγραφής πριν το 2012 να παραμείνουν στο παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Από 1.9.2019 όλοι οι φοιτητές, ανεξαρτήτως έτους πρώτης εγγραφής, θα ενταχθούν στο Νέο (2013) Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

 

18.9.2018

Από τη Γραμματεία του Τμήματος