Αναβολή μαθήματος "Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών"

Το μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών" δεν θα γίνει αύριο (10/10/2018) λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.