Επανεξέταση του Εργαστηρίου της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Ι

Την εβδομάδα μετά το τέλος της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου θα γίνει επανεξέταση του Εργαστηρίου της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Ι αποκλειστικά για τους επί πτυχίω φοιτητές που έχουν περάσει ήδη τη θεωρία.

Δεν προβλέπεται επανεξέταση της θεωρίας του μαθήματος.