ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή στο Τμήμα μας ακαδ. έτους 2018-19  (τόσο με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια όσο και τα αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών)  των οποίων τα δικαιολογητικά μετά τον έλεγχο από την Γραμματεία  εγκρίθηκαν με την από 17/12/18 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους την Πέμπτη 20/12/18, στις 13:00 μ.μ στην αίθουσα Ε’, δίπλα στη Γραμματεία.

Οι μετεγγραφόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τα Ιδρύματα Προέλευσης προκειμένου να αιτηθούν την διαγραφή τους.

Κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν:

  1. το αποφοιτήριο (βεβαίωση διαγραφής από το αρχικό Τμήμα Προέλευσης),
  2. την αστυνομική τους ταυτότητα και μια φωτοτυπία αυτής
  3. μια φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)