Διευκρινήσεις σχετικά με τις αιτήσεις μετεγγραφών στο τμήμα.

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά τον έλεγχο τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Γραμματεία , ΟΛΕΣ οι αιτήσεις μετεγγραφής στο Τμήμα μας ακαδ. έτους 2018-19  εγκρίθηκαν με την από 17/12/18 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή (ΟΛΟΙ όσοι κατέθεσαν δικαιολογητικά τόσο με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια όσο και τα αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών)  να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους την Πέμπτη 20/12/18, στις 13:00 μ.μ στην αίθουσα Ε’, δίπλα στη Γραμματεία.

Οι μετεγγραφόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τα Ιδρύματα Προέλευσης προκειμένου να αιτηθούν την διαγραφή τους.

Κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν:

  1. το αποφοιτήριο (βεβαίωση διαγραφής από το αρχικό Τμήμα Προέλευσης),
  2. την αστυνομική τους ταυτότητα και μια φωτοτυπία αυτής
  3. μια φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)