Εξέταση μαθήματος: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Η εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, για τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής θα γίνει
την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00-14:00, στο αμφιθέατρο 547, 5ος όροφος, στην Φιλοσοφική Σχολή.