Κατάθεση δικαιολογητικών εισαγομένων με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Καλούνται οι επιτυχόντες στο Τμήμα μας με τις ανωτέρω κατηγορίες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, να προσέλθουν την Πέμπτη 10/10/19 στις 13:00μ.μ στην αίθουσα Ζ’ στο προαύλιο του Τμήματος, ώστε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο) προκειμένου να ελεγχθούν.

Επισημαίνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επικύρωση τους από τη Συνέλευση Τμήματος θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση της Γραμματείας για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
Εγκύκλιος427.6 KB