Το μάθημα Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL δεν θα προσφερθεί το χειμερινό εξάμηνο.

Το μάθημα Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL δεν θα προσφερθεί το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 λόγω παρατεταμένων καταλήψεων.

Η φύση της θεωρίας και η δυσκολία των εργαστηρίων του μαθήματος με έμφαση τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός επεξεργαστή δεν επιτρέπουν εκπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια το μάθημα να προσφερθεί το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Τα ίδια ισχύουν και για το μάθημα Αρχιτεκτονική και Υλικό Η/Υ του ΔΠΜΣ ΗΑ.

Καθ. Αντώνιος Πασχάλης