Υποβολή αιτήσεων ορκωμοσίας για τους προπτυχιακούς φοιτητές ακαδ. έτους Σεπτεμβρίου 2018-19

Καλούνται οι φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που ολοκλήρωσαν τις προϋποθέσεις για την λήψη πτυχίου κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2018-19 και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην επόμενη τελετή ορκωμοσίας, να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, από Δευτέρα 25/11/19 έως και Παρασκευή 6/12/19 (κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11.00-14.00μ.μ).

Υπενθυμίζεται ότι με την αίτηση ορκωμοσίας πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση μη οφειλής συγγραμμάτων από τη Βιβλιοθήκη ΣΘΕ και να κατατίθεται η ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Επίσης για τους φοιτητές που διαμένουν στην Φοιτητική Εστία (σύμφωνα με την από 25-7-17 απόφαση Συγκλήτου) θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση εκκένωσης του δωματίου.