Δήλωση κατεύθυνσης για τους προπτυχιακούς φοιτητές με έτος εισαγωγής 2017-2018

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές με έτος εισαγωγής 2017-2018 (που έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος φοίτησης) και οφείλουν να δηλώσουν κατεύθυνση να αποστείλουν ένα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (secret@di.uoa.gr) με θέμα «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» και κείμενο «Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την ένταξη μου στην κατεύθυνση Α ή Β (επιλέγεται κατεύθυνση)» αποκλειστικά εντός του διαστήματος 25-29/11/19.