Αναμόρφωση προγραμματισμού του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Σε ανταπόκριση της θετικής απόφασης του Συλλόγου Φοιτητών στις 25/11/2019 για ανοικτή σχολή και επαναφορά της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι:

  • Το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό έτους.
  • Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου διάρκειας 3 εβδομάδων θα διεξαχθούν μία εβδομάδα αργότερα (από τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020).
  • Οι δύο εβδομάδες πριν τις εξετάσεις (από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020) θα αξιοποιηθούν για αναπληρώσεις μαθημάτων.
  • Στις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου θα συμπεριληφθούν και υποχρεωτικά μαθήματα του εαρινού εξάμηνου που δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους φοιτητές:
    1. Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική.
    2. Συστήματα Επικοινωνιών.
    3. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα.

Ο αναμορφωμένος προγραμματισμός θα ισχύσει υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Συλλόγου Φοιτητών της 25/11/2019 για ανοικτή σχολή μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου και συνολικά ομαλή διεξαγωγή του ακαδημαϊκού εξαμήνου με τις απαιτούμενες αναπληρώσεις μαθημάτων.