Προσωρινή λειτουργία Γραμματείας

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων προφύλαξης από τη διάδοση του κορωνοϊού στο Τμήμα μας, από τη Δευτερα 16/3/2020 και για όσο διάστημα απαιτηθεί, η λειτουργία της Γραμματείας προσαρμόζεται ως εξής:

  1. Όλα τα αιτήματα και ερωτήματα προς τη Γραμματεία θα γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τηλεφωνικά ή μέσω email.
     
  2. Παραλαβή πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων θα γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν συνεννόησης και σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί με τον αιτούντα.
     
  3. Η πόρτα της Γραμματείας θα παραμείνει κλειστή για όσο απαιτηθεί, και θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την επιστροφή στην ομαλή λειτουργία.