Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή στο ERASMUS+ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική τάξη παρατείνεται έως τις 22 Απριλίου 2020.