Μένουμε Σπίτι-Παραμένουμε Δραστήριοι-Προσαρμοζόμαστε

Την γενική κατάσταση την ξέρετε όλοι. Ευτυχώς έως τώρα δεν έχουμε κανένα κρούσμα κορωνοϊου στο Τμήμα. Γενικά προσέχουμε, ακολουθούμε τις οδηγίες "Μένουμε Σπίτι". Η φύλαξη και η Γραμματεία εργάζεται με προφυλάξεις (μειωμένη προσέλευση, απολύμανση χώρων, κλπ).

Το Τμήμα προσπαθεί να λειτουργήσει με ότι μέσα μπορεί. Καθηγητές, Γραμματεία και όλο το Προσωπικό είμαστε αποφασισμένοι να Παραμείνουμε Δραστήριοι. Προσαρμόζουμε την διδασκαλία με Τηλεμετάδοση Μαθημάτων ή Ζωντανή εξ Αποστάσεως Διδασκαλία.

Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα προσφερθούν με τηλεμετάδοση ή ζωντανή εξ' αποστάσεως διδασκαλία. Διαμορφώνουμε νέο ωρολόγιο πρόγραμμα, επειδή το Τμήμα διαθέτει αρκετές από τις αίθουσες του για τηλεμετάδοση (χωρίς φυσικό ακροατήριο) σε άλλα Τμήματα που δεν έχουν τις δικές μας υποδομές και δυνατότητες. Έχουμε στην διάθεση μας μόνο το Αμφιθέατρο και την Α1.

Κάποια μαθήματα ξεκινούν πιλοτικά άμεσα. Διερευνούμε διάφορες εξ αποστάσεως λύσεις. Θα τις αξιολογούμε δυναμικά.

Για κάθε μάθημα θα ενημερωθείτε από τον διδάσκοντα. Στις ιστοσελίδες των μαθημάτων (στο e-class και όπου αλλού αυτές είναι διαθέσιμες) θα ανακοινωθεί ο τρόπος και η ώρα τηλεμετάδοσης του μαθήματος ή ζωντανής εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στη ιστοσελίδα.

... θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες