Μαθήματα και ύλη κατατακτήριων εξετάσεων 2011-12

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ*
  Γενικά περί υπολογιστών και προγραμματισμού υπολογιστών. Ιστορική αναδρομή. Η δομή του υπολογιστή. Η πληροφορία στον υπολογιστή.  Λογισμικό και γλώσσες προγραμματισμού. Απαιτήσεις από μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού. Εκτελέσιμα προγράμματα. Μεταγλώττιση και σύνδεση. Η γλώσσα προγραμματισμού C. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα για την C. Ο μεταγλωττιστής gcc. Παραδείγματα απλών προγραμμάτων στην C. Χαρακτηριστικά και δυνατότητες της C. Μεταβλητές, σταθερές, τύποι και δηλώσεις. Εντολές αντικατάστασης, τελεστές και παραστάσεις. Η ροή του ελέγχου. Δομή προγράμματος, συναρτήσεις και εξωτερικές μεταβλητές.  Εμβέλεια και χρόνος ζωής μεταβλητών. Αναδρομή. Διευθύνσεις θέσεων μνήμης, δείκτες και πίνακες. Δυναμική δέσμευση μνήμης. Συμβολοσειρές. Πίνακες δεικτών, δείκτες σε δείκτες και πολυδιάστατοι πίνακες. Δείκτες σε συναρτήσεις. Ορίσματα γραμμής εντολών. Απαριθμήσεις, δομές, αυτο-αναφορικές δομές (λίστες, δυαδικά δέντρα), ενώσεις, πεδία bit και δημιουργία νέων ονομάτων τύπων. Είσοδος και έξοδος. Χειρισμός αρχείων. Προεπεξεργαστής της C και μακροεντολές. Αλγόριθμοι ταξινόμησης πινάκων και αναζήτησης σε πίνακες.

  Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. "Η Γλώσσα Προγραμματισμού C - ANSI C", 1988, Prentice-Hall (Ελληνική μετάφραση, εκδόσεις Κλειδάριθμος: Στουρνάρα 27 Β, Αθήνα)
   

 2. ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ*
  Σύνολα (πεπερασμένα, άπειρα, μη αριθμήσιμα), Επαγωγή, Διμελείς Σχέσεις, Συναρτήσεις, Αρχή Εγκλεισμού - Αποκλεισμού, Μεταθέσεις, Συνδυασμοί, Δημιουργία Μεταθέσεων και Συνδυασμών, Διακριτή Πιθανότητα, Δεσμευμένη Πιθανότητα, Ανεξάρτητα Γεγονότα, Θεώρημα Bayes, Αριθμητικές Συναρτήσεις, Ασυμπτωτική Συμπεριφορά, Γραφήματα, Μονοπάτια Euler / Hamilton, Δένδρα, Δένδρα με ρίζα, Ομάδες, Δακτύλιοι, Σώματα.
  Θεωρία Αριθμών: ιδιότητες ισοδυναμίας, συναρτήσεις, αλγόριθμος του Ευκλείδη, διαιρετότητα, Διοφαντικές εξισώσεις.

  Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. K. H. Rosen «Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους» 5η έκδοση, 2008, (εκδόσεις Τζιόλα: Στοά τού Βιβλίου: Πεσματζόγλου 5, Αρσάκειο Μέγαρο)
 2. Π. Τσαγκάρης «Θεωρία Αριθμών», 2005, (εκδόσεις Συμμετρία: Ιωάννου Θεολόγου 80 Αθήνα)
 3. C. L. Liu, «Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών», 2003, (Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης: Μάνης 5 Αθήνα)

   

 4. ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ*
  Εισαγωγή. Η έννοια του αφηρημένου τύπου δεδομένων (ΑΤΔ). Οι ΑΤΔ Πίνακας, Δομή, Σύνολο. Στοίβες, Αναδρομή, Ουρές, Λίστες, Δένδρα, (δυαδικά δένδρα, δυαδικά δέντρα αναζήτησης). Γράφοι (υλοποίηση, αλγόριθμοι). Εφαρμογές

  Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  «Δομές Δεδομένων με την C», Ν. Μισυρλής, (Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου: Στουρνάρη 23, Αθήνα).

  Σημειώσεις / Διαφάνειες eclass
   

* Αναλυτικότερα αναφέρεται η ύλη των μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eclass.di.uoa.gr

Αιτήσεις:  1-15 Νοεμβρίου

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου