Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 11601/17.05.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους, με κωδικό ΟΠΣ 5008975, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του τμήματος. 

Η πρόσκληση βρίσκεται: www.elke.uoa.gr, στη διαδρομή http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=1753

ΚΩΔ.ΘΠ02

Γραφικά Ι

Ζησιμόπουλος Βασίλειος, Κολλιόπουλος Σταύρος, Γουνόπουλος Δημήτριος

ΚΩΔ. Κ19ε

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Πασχάλης Αντώνιος, Γκιζόπουλος Δημήτριος, Συβρίδης Δημήτριος

ΚΩΔ. ΥΣ13

Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Ζησιμόπουλος Βασίλειος, Κολλιόπουλος Σταύρος, Γουνόπουλος Δημήτριος

ΚΩΔ. ΥΣ09

Τεχνολογία Λογισμικού

Γουνόπουλος Δημήτριος, Τσαλγατίδου Αφροδίτη, Χατζηευθυμιάδης Ευστάθιος

 

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ : 24 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη (24/08/2017), και ώρα 13:30. κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ, γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 έως 13:30.

 

 

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
3ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.pdf107.61 KB