Ολιγοήμερο κλείσιμο κτιρίου του τμήματος

To κτίριο του Τμήματος θα παραμείνει κλειδωμένο την εβδομάδα από 13 έως 17 Αυγούστου, με εντολή του Προέδρου.