Δράση "Will you...marrow me?" την Τετάρτη 7/11/2018

Το  "Will you...marrow me?" αποτελεί μια εθελοντική οργάνωση φοιτητών Ιατρικής η οποία σε συνεργασία με το "Όραμα Ελπίδα" στοχεύει στην ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τη δωρεά μυελού των οστών μέσα από ολιγόλεπτες παρουσιάσεις στα αμφιθέατρα και καταγραφή εθελοντών δοτών σε περίπτερο που θα έχει στηθεί στο Τμήμα.