Ανοικτή συζήτηση φοιτητών - μελών ΔΕΠ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών να συμμετάσχουν σε ανοικτή συζήτηση με τον Πρόεδρο και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
την Τετάρτη 7/11/2018 στις 12:00 στο Αμφιθέατρο. Στόχος είναι να συζητηθούν όλα τα θέματα που απασχολούν τους φοιτητές, να δοθούν
διευκρινήσεις και να διαμορφωθεί μια όσο το δυνατόν κοινή στάση.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους ανά πάσα στιγμή και μέσω της πλατφόρμας "Συμμετοχή Φοιτητών στο Τμήμα" στο
eclass.uoa.gr.