Υποτροφία στην Ιατρική Απεικόνιση-Ακαδημία Αθηνών

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, εκ των οποίων
μία (1) στον κλάδο της Ιατρικής Απεικόνισης, σε πτυχιούχους Σχολών
Μηχανικής, Φυσικής, Πληροφορικής και Μαθηματικών (Σχολών/Τμημάτων
ελληνικών Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ
της Εκπαιδεύσεως.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 6 Μαϊου 2019.

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
στην Ιατρική Απεικόνιση (ακ. έτος 2019-2020).pdf293.56 KB