Εκλογές Διευθυντών του Α΄ και Γ΄ Τομέα του Τμήματος για το Ακαδ.Ετος 2019-20

Μετά τις εκλογές της 24.6.19 εξελέγησαν :

ο καθηγητής Ιωάννης Εμίρης  Διευθυντής Α΄ Τομέα “Θεωρητικής Πληροφορικής” και

ο καθηγητής Δημήτριος Συβρίδης Διευθυντής Γ΄ Τομέα “Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος”