Εκλογές Εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος για το Ακαδ.Ετος 2019-20

Μετά τις εκλογές της 28.6.2019

εξελέγη εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ του Τμήματος για την Συνέλευση του Ακαδ.Ετους 2019-20 ο Διονύσιος Βασιλόπουλος και αναπληρωτής του ο Νικόλαος Περδικοπάνης