Χορηγία υποτροφίας σε Έλληνες επιστήμονες στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών ( Institute for Advanced Study) στο Πρίνστον κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020/21