Εν-διαφέρει

Τετ, 29/02/2012 - 19:27

Θέση Υπ. Διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Kingston (UK)

Το Πανεπιστήμιο του Kingston στο Λονδίνο, έχει μία (1) διαθέσιμη θέση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής πάνω στο αντικείμενο των Aσύρματων Tηλεπικοινωνιών. 
Η θέση αυτή είναι διαθέσιμη στο Tμήμα Υπολογιστών και Πληροφοριακών Συστημάτων και συγκεκριμένα στην ερευνητική ομάδα Ασύρματων Πολυμέσων και Δικτύων, η οποία διεθύνεται απο τον κύριο Χρήστο Πολίτη.
Η θέση είναι χρηματοδοτούμενη απο το Yπουργείο Aνάπτυξης της Μεγάλης Βρετανίας και έναν τεχνοβλαστό (start-up) του Πανεπιστημίου. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει ετήσιες απολαβές που θα καλύπτουν την πληρωμή των διδάκτρων του καθώς και μία υποτροφία που θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής και συντήρησης.

Τετ, 29/02/2012 - 14:30

Πρόσκληση για συμμετοχή στο SOC Advanced School, 2-7 Ιουλίου 2012, Ηράκλειο Κρήτης

Πρόσκληση για συμμετοχή στο advanced school που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέμα "Service Oriented Computing (SOC)" και που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, 2 Ιουλίου έως 7 Ιουλίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.summersoc.eu/

Δευ, 13/02/2012 - 15:07

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ερευνας και Καινοτομίας

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ) ανακοινώνουν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ε.Σ.Π.Ε.Κ) και καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου