Ανακοινώσεις


Παρ, 23/03/2018 - 12:49

Eνημέρωση για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό από την AIESEC

Τη Δευτέρα 26/03, ώρα 10:45 στην αίθουσα Ζ, θα γίνει από την AIESEC ενημέρωση για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό

Τετ, 21/03/2018 - 14:05

Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής έργου μεταπτυχιακών φοιτητών (Επίβλεψη Αιθουσών/Αναγνωστηρίου)

Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εποπτεύουν την εύρυθμη λειτουργία των υπολογιστών και των προβολικών στις αίθουσες διδασκαλίας και  θα ελέγχουν για τυχόν ελλείψεις σε αναλώσιμα. Επίσης θα έχουν την ευθύνη της επιτήρησης του αναγνωστηρίου.

 

Χρειάζεται να είναι διαθέσιμοι για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι διδάσκοντες και για την έγκαιρη ειδοποίηση της ομάδας διαχείρισης υποδομών σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν.

 

Οι βάρδιες που είναι διαθέσιμες είναι οι ακόλουθες:

Πέμ, 15/03/2018 - 10:19

Προκήρυξη μίας κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα αναπληρωτή ή επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο : «Μηχανική Μάθηση και Μεγάλα Δεδομένα για Επεξεργασία Σήματος»

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου

Ανάπτυξη μεθόδων Μηχανικής Μάθησης για την αποδοτική διαχείριση μαζικών δεδομένων για επεξεργασία σήματος με εφαρμογές στην επεξεργασία,  ανάλυση και αναγνώριση εικόνων, video, φωνής, ακουστικών σημάτων, βιοϊατρικών σημάτων, σημάτων πάνω σε γράφους και σημάτων σε τηλεπικοινωνίες 5G.

 

Αιτήσεις υποψηφιότητας  15.3  έως 15.5.2018 αποκλειστικά στην διαδικτυακή πλατφόρμα https://apella.minedu.gov.gr/

Τετ, 14/03/2018 - 14:33

Προκήρυξη ERASMUS+ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018.

Οι χρηματοδοτούμενες θέσεις μέσω ERASMUS+ για το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, είναι 3.

Δευ, 12/03/2018 - 10:31

Απαιτούμενα στοιχεία φοιτητών που υποστηρίζονται στην τρέχουσα φάση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Καλούνται οι φοιτητές που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό πίνακα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (σύμφωνα με την ανακοίνωση της 6/3/2018) να αποστείλουν το συντομότερο δυνατό στο praktiki@di.uoa.gr τα εξής στοιχεία:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΑΦΜ