Ανακοινώσεις


Τρί, 20/08/2019 - 10:31

ΔΠΜΣ Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες - STAR

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και
Υπηρεσίες(Space Technologies, Applications and seRvices - STAR),
κατατίθενται εδώ:
https://pgs.di.uoa.gr/star/index.php

έως τις 6/9/2019"

Τρί, 23/07/2019 - 10:46

Διευθυντές Τομέων για το ακαδ.έτος 2019-20

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης της 10.7.19 ορίσθηκε Διευθυντής του Β΄ Τομέα ο καθηγητής Δημήτριος Γουνόπουλος

 

Πέμ, 18/07/2019 - 11:19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Space Technologies, Applications and seRvices - STAR)

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Space Technologies, Applications and seRvices - STAR) στις εξής ειδικεύσεις:
1. Διαστημική Τεχνολογία – Space Upstream
2. Διαστημικές Εφαρμογές και Υπηρεσίες – Space Downstream