Ανακοινώσεις


Τετ, 28/03/2018 - 14:18

Απαιτούμενα δικαιολογητικά φοιτητών που επελέγησαν για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές που επελέγησαν για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με βάση την ανακοίνωση της 6/3/2018, καλούνται, μόλις συμφωνήσουν με το φορέα φιλοξενίας της άσκησης, να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (στις ώρες κοινού της Γραμματείας) τα παρακάτω δικαιολογητικά που αφορούν στην έναρξη της άσκησης:

Τρί, 27/03/2018 - 23:00

Ανακοίνωση για τα νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εισηγείται και προγραμματίζει την ίδρυση/επανίδρυση των εξής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), τα οποία θα λειτουργήσουν από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (αναλυτικά στοιχεία για τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μετά την έγκριση από το Υπ.ΠΕΘ):

Παρ, 23/03/2018 - 12:49

Eνημέρωση για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό από την AIESEC

Τη Δευτέρα 26/03, ώρα 10:45 στην αίθουσα Ζ, θα γίνει από την AIESEC ενημέρωση για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό

Τετ, 21/03/2018 - 14:05

Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής έργου μεταπτυχιακών φοιτητών (Επίβλεψη Αιθουσών/Αναγνωστηρίου)

Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εποπτεύουν την εύρυθμη λειτουργία των υπολογιστών και των προβολικών στις αίθουσες διδασκαλίας και  θα ελέγχουν για τυχόν ελλείψεις σε αναλώσιμα. Επίσης θα έχουν την ευθύνη της επιτήρησης του αναγνωστηρίου.

 

Χρειάζεται να είναι διαθέσιμοι για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι διδάσκοντες και για την έγκαιρη ειδοποίηση της ομάδας διαχείρισης υποδομών σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν.

 

Οι βάρδιες που είναι διαθέσιμες είναι οι ακόλουθες:

Πέμ, 15/03/2018 - 10:19

Προκήρυξη μίας κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα αναπληρωτή ή επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο : «Μηχανική Μάθηση και Μεγάλα Δεδομένα για Επεξεργασία Σήματος»

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου

Ανάπτυξη μεθόδων Μηχανικής Μάθησης για την αποδοτική διαχείριση μαζικών δεδομένων για επεξεργασία σήματος με εφαρμογές στην επεξεργασία,  ανάλυση και αναγνώριση εικόνων, video, φωνής, ακουστικών σημάτων, βιοϊατρικών σημάτων, σημάτων πάνω σε γράφους και σημάτων σε τηλεπικοινωνίες 5G.

 

Αιτήσεις υποψηφιότητας  15.3  έως 15.5.2018 αποκλειστικά στην διαδικτυακή πλατφόρμα https://apella.minedu.gov.gr/