Τομείς

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποτελείται από τους παρακάτω Τομείς:

  • ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Α' Τομέας)
    με γνωστικό αντικείμενο την ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων της Πληροφορικής, τα Υπολογιστικά Μαθηματικά, τη Θεωρία και Μελέτη Αλγορίθμων και Γλωσσών Προγραμματισμού, Δομών Δεδομένων, Ανάπτυξης Λογισμικού και Γραφικής με Υπολογιστή.

Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής Σταύρος Κολλιόπουλος

url: http://theory.di.uoa.gr

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Β' Τομέας)
    με γνωστικό αντικείμενο την Ανάλυση, Σύνθεση και τις Εφαρμογές Συστημάτων Υλικού και Λογισμικού, Διαχείριση Βάσεων Πληροφοριών και Γνώσεων.

Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής Αλέξης Δελής
 

  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ (Γ' Τομέας)
    με γνωστικό αντικείμενο τις Διατάξεις και τα Συστήματα Επικοινωνίας, τα Δίκτυα Επικοινωνίας, την Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας και τα Συστήματα Μικροηλεκτρονικής και Οπτικοηλεκτρονικής.

Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής Δημήτριος Συβρίδης

Γραμματεία Τομέα: κα. Αντιγόνη Γαλανάκη, Γραφείο: Α1,
Tηλ: 210-727-5228, email: secret3@di.uoa.gr