Τομείς

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποτελείται από τους παρακάτω Τομείς:

  • ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Α' Τομέας)
    με γνωστικά αντικείμενα του Τομέα τις Θεμελιώσεις της Πληροφορικής, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού, Δομές Δεδομένων, Ανάπτυξη Λογισμικού και Γραφικής με Υπολογιστή, Αριθμητική Ανάλυση, Κρυπτογραφία, Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα, Αλγεβρικούς και Γεωμετρικούς Αλγόριθμους.

Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής Νικόλαος Μισυρλής

 

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Β' Τομέας)
    με γνωστικό αντικείμενο την Ανάλυση, Σύνθεση και τις Εφαρμογές Συστημάτων Υλικού και Λογισμικού, Διαχείριση Βάσεων Πληροφοριών και Γνώσεων.

Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής Δημήτριος Γουνόπουλος 
 

  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ (Γ' Τομέας)
    με γνωστικό αντικείμενο τις Διατάξεις και τα Συστήματα Επικοινωνίας, τα Δίκτυα Επικοινωνίας, την Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας και τα Συστήματα Μικροηλεκτρονικής και Οπτικοηλεκτρονικής.

Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής Δημήτριος Συβρίδης

Γραμματεία Τομέα: κα. Αντιγόνη Γαλανάκη, Γραφείο: Α1,
Tηλ: 210-727-5228, email: secret3@di.uoa.gr