Κτιριακές Υποδομές

Οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος διαθέτουν σύγχρονο οπτικοακουστικό και υπολογιστικό εξοπλισμό, καθώς και υψίρυθμη σύνδεση με το δίκτυο. Ακόμα υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης διδασκαλίας μεταξύ αιθουσών του Τμήματος.

Το Τμήμα διαθέτει τις ακόλουθες κτιριακές υποδομές:

 1. Αίθουσες διδασκαλίας (Προαύλιος χώρος):
  Αμφιθέατρο (330 θέσεις), Αίθουσα Α1 (110 θέσεις), Αίθουσα Α2 (110 θέσεις),
  Αίθουσα Β, Αίθουσα Γ, Αίθουσα Δ, Αίθουσα Ε, Αίθουσα ΣΤ, Αίθουσα Ζ
 2. Τρείς (3) Αίθουσες Συνεδριάσεων 
 3. Αναγνωστήριο, 130 θέσεων με σύγχρονο εξοπλισμό Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ασύρματο δίκτυο και δικτυακή υποδομή), πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και δυνατότητα δανεισμού περιοδικών και βιβλίων. Η χρηματοδότηση του Αναγνωστηρίου έγινε αποκλειστικά από πόρους που εξασφάλισε μόνο του το Τμήμα επί σειρά ετών.
  Το Αναγνωστήριο λειτουργεί καθημερινά μεταξύ 09:00-19:00. Ιστοθέση: http://lib.di.uoa.gr
 4. 5 Αυτοτελή Εργαστήρια
 5. 10 Εκπαιδευτικά Εργαστήρια
 6. Computer Room του Τμήματος

Σχεδιάγραμμα αιθουσών και εργαστηρίων του Τμήματος

Σχεδιάγραμμα Αιθουσών και Εργαστηρίων του Τμήματος

Είσοδος ΤμήματοςΆποψη πλαϊνού προαυλίουΑναγνωστήριο

Κεντρικό ΑμφιθέατροΑίθουσα Α1Αίθουσα Α2