Τεχνολογικές Υποδομές

Στο χώρο του Τμήματος λειτουργούν εργαστήρια ελεύθερης πρόσβασης, τα οποία παραμένουν ανοιχτά για τους φοιτητές από τις 09:00 έως τις 21:00, καθώς και ένας αριθμός εξειδικευμένων εργαστηριών πληροφορικής με εξειδικευμένους εξυπηρετητές και κατάλληλο λογισμικό για πολλών τύπων εφαρμογές.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα περιβάλλοντος Windows και UNIX, καθώς και σε πληθώρα προσωπικών υπολογιστών, όλα συνδεδεμένα στο υψίρυθμο δίκτυο του Τμήματος. Επίσης εκπαιδεύονται σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ηλεκτρονικής, λογικής σχεδίασης και αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Η τεχνολογική υποδομή του Τμήματος συμπληρώνεται από εκείνη των διαφόρων εργαστηριακών χώρων για τους μεταπτυχιακούς και την έρευνα.

Λίστα Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων:

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Windows PC1  (Ελεύθερης Πρόσβασης – Διεξαγωγή Εργαστηριακών Μαθημάτων)
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Windows PC2
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Linux  (Ελεύθερης Πρόσβασης – Διεξαγωγή Εργαστηριακών Μαθημάτων)
  • ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ &   ΗΥ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  • ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ