Ώρες Λειτουργίας

  • Κτίριο: Ανοιχτό 09:00 - 22:00 από Δευτέρα ως Παρασκευή, Σάββατο - Κυριακή είσοδος μόνο με κάρτα.
  • Γραμματεία Τμήματος: 11:00 - 14:00 από Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
  • Γραμματείες Τομέων: 09:00 - 15:00 από Δευτέρα ως Παρασκευή
  • Εργαστήρια: 09:00 - 21:00 από Δευτέρα ως Παρασκευή
  • Αναγνωστήριο Τμήματος: 09:00 - 15:00 από Δευτέρα ως Παρασκευή