Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ

Δευ, 08/08/2016 - 11:11

Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Τεχνοοικονομική Ανάλυση και Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων”.
 
Η θέση προέκυψε μετά από αίτηση εξέλιξης του επίκουρου καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά (α/α apella 1424620).
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 27/09/2016
Παρ, 24/06/2016 - 13:25

Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση Προέδρου του Τμήματος

Υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, 08:00 – 17:00.

Πέμ, 04/09/2014 - 16:33

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Αρχιτεκτονικές - Υλοποιήσεις - Διεπιστημονικές Εφαρμογές)

Τρί, 08/07/2014 - 15:53

Ορισμός μελών και πρόσκληση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή Αναπλ. Καθηγητή (γνωστ. αντικ. «Τεχνολογίες Λογισμικού Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων»)

Ορισμός και πρόσκληση μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή Αναπληρωτή
Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο
«Τεχνολογίες Λογισμικού Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων».

Τρί, 08/07/2014 - 15:51

Ορισμός μελών και πρόσκληση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή Αναπλ. Καθηγητή (γνωστ. αντικ. «Κρυπτογραφία και Ασφάλεια»)

Ορισμός και πρόσκληση μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή Αναπληρωτή
Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο
«Κρυπτογραφία και Ασφάλεια».

Τρί, 18/02/2014 - 16:28

Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα καθηγητή

Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Αρχιτεκτονική Υπολογιστών” η οποία προέκυψε μετά από αίτηση για εξέλιξη του αναπλ.καθηγητή του Τμήματος κ.Δημητρίου Γκιζόπουλου.
 
Αρθμ.Προκ.1213023270/30.7.2013 (ΑΔΑ:ΒΙΨ946ΨΖ2Ν-ΟΕΤ ΦΕΚ 1134/7.10.2013 (τευχ.Γ) 
 
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 4.4.2014