Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ

Τετ, 27/03/2013 - 15:02

Προκηρύξεις βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή

Προκήρυξη ΦΕΚ 239/5.3.2013 (τευχ.Γ΄)
 
Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Κρυπτογραφία και Ασφάλεια”.
H θέση προέκυψε μετα από την αίτηση εξέλιξης του επίκουρου καθηγητή κ.Αγγελου Κιαγιά.
H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 15.5.2013
Τετ, 27/03/2013 - 13:56

Προκηρύξεις βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή

Προκήρυξη ΦΕΚ 238/5.3.2013 (τευχ.Γ΄)
 
Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Τεχνολογίες Λογισμικού Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων”.
Η θέση προέκυψε μετά από την αίτηση εξέλιξης της επίκουρης καθηγήτριας κας Δήμητρας-Ισιδώρας Ρουσσοπούλου
 
Τρί, 04/12/2012 - 16:23

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή του Β΄Τομέα

ΦΕΚ 1136/23.10.2012 τεύχος Γ (Αριθμός Προκήρυξης : 1112023610/6.8.12 (ΑΔΑ: Β43Δ46ΨΖ2Ν-ΩΓ6)
 
Προκήρυξη για μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή του Β΄Τομέα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνικές και Εφαρμογές Παράλληλου Προγραμματισμού".
Η θέση προέκυψε μετά από την αίτηση εξέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ιωάννη Κοτρώνη.
Πέμ, 06/09/2012 - 14:04

Προκήρυξη Α' Βαθμίδας

Προκήρυξη ΦΕΚ 810/10.8.2012
 
Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
“Τεχνολογίες Υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(με έμφαση σε Προσωπικές Επικοινωνίες, Κινητή Υπολογιστική, Πολυμεσικές Επικοινωνίες, Ενδιάμεσο Λογιστικό”
 
H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 5.11.2012
 
Τρί, 21/02/2012 - 19:30

Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή (B΄ τομέας)

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Kαθηγητή του B΄ τομέα "Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών" με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Λογισμικού Υψηλής Κλίμακας».

Παρ, 05/11/2010 - 14:03

Βαθμίδα Καθηγητή, Γ' Τομέας, "Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων"

Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ του Γ' Τομέα στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων"