Γραμματεία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΙΛΙΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 157 84
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Προϊσταμένη: κα. Νικολακάκη Καλομοίρα
Τηλεφωνητής Πληροφοριών: 210-727-5644, Φαξ: 210-727-5191, email: secret@di.uoa.gr

Διοικητικά Θέματα:

κα. Νικολακάκη Καλομοίρα, Tηλ: 210-727-5150
κα. Λεωνιδάκη Δήμητρα, Tηλ: 210-727-5161
Φαξ: 210-727-5191, email: secret@di.uoa.gr

Προπτυχιακά:

κα. Λούπα Κίτυ, Tηλ: 210-727-5154
κα. Παλάσκα Φρόσω, Tηλ: 210-727-5192
Φαξ: 210-727-5191, email: secret@di.uoa.gr

Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά:

κα. Ποθητού Βασιλική, Tηλ: 210-727-5181
κα. Φουρτουνέλλη Όλγα, Tηλ: 210-727-5338
Φαξ: 210-727-5191, email: secret@di.uoa.gr

ΘΥΡΩΡΕΙΟ
κ. Βεκρής Δημήτρης, Tηλ: 210-727-5111