Γραμματεία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΙΛΙΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 157 84
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Προϊσταμένη: κα. Λούπα Κίτυ
Φαξ: +30 210 727 5191, email: secret@di.uoa.gr

Διοικητικά Θέματα:

κα. Λούπα Κίτυ, Tηλ: +30 210 727 5154
κα. Λεωνιδάκη Δήμητρα, Tηλ: +30 210 727 5161
Φαξ: +30 210 727 5191, email: secret@di.uoa.gr

Προπτυχιακά:

κα. Λούπα Κίτυ, Tηλ: 210-727-5154
κα. Κασιμάτη Αθανασία, Tηλ: +30 210 727 5338

Φαξ: +30 210 727 5191, email: secret@di.uoa.gr

Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά:

κα. Παλάσκα Φρόσω, Tηλ: +30 210 727 5192

Φαξ: +30 210 727 5191, email: secret@di.uoa.gr

Τομείς, Έρευνα:

κα. Γαλανάκη Αντιγόνη, Tηλ: +30 210 727 5228
Φαξ: +30 210 727 5191, email: secret@di.uoa.gr

ΘΥΡΩΡΕΙΟ
κ. Βεκρής Δημήτρης, Tηλ: +30 210 727 5111