Διοίκηση

Πρόεδρος:
Καθηγητής Αντώνης Πασχάλης

Διευθυντής Τομέα Θεωρητικής Πληροφορικής:
Καθηγητής Νικόλαος Μισυρλής

Διευθυντής Τομέα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών:
Καθηγητής Δημήτριος Γουνόπουλος

Διευθυντής Τομέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος:
Καθηγητής Δημήτριος Συβρίδης

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών:
Καθηγητής Αντώνης Πασχάλης

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Καθηγητής Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Τμήματος: