Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Ημερομηνία Τίτλος Απόφαση Edit link
24-05-2012 9η Γενική Συνέλευση - 25/05/2012 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
29-04-2012 7η Γενική Συνέλευση - 30/04/2012 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
29-04-2012 6η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης - 30/04/2012 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
22-04-2012 6η Γενική Συνέλευση - 23/04/2012 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
03-04-2012 5η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης - 05/03/2012 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
03-04-2012 5η Γενική Συνέλευση - 05/03/2012 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
10-02-2012 4η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης - 10/02/2012 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
12-12-2011 4η Γενική Συνέλευση - 12/12/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
21-11-2011 3η Γενική Συνέλευση - 21/11/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
21-11-2011 2η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης - 21/11/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
07-10-2011 1η Γενική Συνέλευση - 7/10/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
07-10-2011 1η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης - 7/10/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
06-07-2011 11η Γενική Συνέλευση - 6/7/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
20-06-2011 7η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης - 20/6/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
19-06-2011 10η Γενική Συνέλευση - 20/6/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
05-06-2011 9η Γενική Συνέλευση - 6/6/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
29-05-2011 8η Γενική Συνέλευση - 30/5/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
10-04-2011 7η Γενική Συνέλευση - 11/4/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
10-04-2011 6η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης - 11/4/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
31-01-2011 5η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης - 31/1/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
31-01-2011 6η Γενική Συνέλευση - 31/1/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
17-01-2011 5η Γενική Συνέλευση - 17/1/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
23-12-2010 4η Γενική Συνέλευση - 23/12/2010 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
13-12-2010 3η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης - 13/12/2010 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
13-12-2010 3η Γενική Συνέλευση - 13/12/2010 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
10-12-2010 2η Γενική Συνέλευση - 10/12/2010 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
08-11-2010 2η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης - 8/11/2010 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
24-10-2010 1η Γενική Συνέλευση - 25/10/2010 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
24-10-2010 1η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης - 25/10/2010 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
18-10-2010 2ο Διοικητικό Συμβούλιο - 19/10/2010 Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου