Νέα διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Εργασιών (Πτυχιακών, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατριβών).

Από 21/11/2016 η ηλεκτρονική κατάθεση Πτυχιακών, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατριβών θα γίνεται μέσω της νέας πλατφόρμας ΠΕΡΓΑΜΟΣ.

Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Υποβολής Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών:
 Αναστασία Λυγίζου, ΕΔΙΠ

 

Περιληπτικά:

 • Μορφοποιείτε την εργασία σας σύμφωνα με τα αντίστοιχα επισυναπτόμενα πρότυπα (templates).
   
 • Αποστέλλετε το ψηφιακό αντίτυπο της εργασίας σας (doc ή pdf) για έλεγχο στο thesis [at] di.uoa.gr ακολουθώντας τις επισυναπτόμενες οδηγίες. Αναμένετε απάντηση για έγκριση ή διορθώσεις.
   
 • Εφόσον εγκριθεί η εργασία σας από τον Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής Υποβολής, καταχωρείτε τα στοιχεία της εργασίας (απογραφικό δελτίο), το ψηφιακό αντίτυπο της εργασίας καθώς και τυχόν συνοδευτικό υλικό στην Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ «ΠΕΡΓΑΜΟΣ»: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/login.html. Η είσοδος στη πλατφόρμα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω NOC με τη χρήση του λογαριασμού σας στο Τμήμα (di account).

  Οι διδάκτορες, επιπρόσθετα των προηγούμενων, θα καταθέτουν ηλεκτρονικά τη διατριβή τους στο σύστημα του ΕΑΔΔ (Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών) ενώ θα καταθέτουν στον Υπεύθυνο της Ηλεκτρονικής Υποβολής Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών και ένα (1) έντυπο αντίτυπο της διδακτορικής διατριβής για αποστολή στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
   

 • Παραλαμβάνετε από τη ΒΘΕ μία Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και την καταθέτετε στη Γραμματεία

Διαβάστε προσεχτικά τις επισυναπτόμενες αναλυτικές οδηγίες. Για τους φοιτητές του ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία επισυνάπτονται ειδικές οδηγίες.

 

Σημείωση: Η παραλαβή της Βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων θα γίνεται αφού έχει γίνει η καταχώρηση της εργασίας στο σύστημα.