Διακρίσεις - Βραβεία

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων μέσα στα 100 καλύτερα του κόσμου

Σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση (2010) που διενεργείται από το Academic Ranking of World Universities (www.arwu.org), το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι το μοναδικό, ανεξάρτητα γνωστικού αντικειμένου, Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου που κατατάσσεται στα 100 καλύτερα του κόσμου (2009 - 2011, www.arwu.org/SubjectCS2010.jsp).

Η πρόσφατη (Μάιος 2011) έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης από επιτροπή πέντε καθηγητών πανεπιστημίων της αλλοδαπής αναφέρει:

“Γενικώς, η επιτροπή πρεσβεύει ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό Τμήμα, ένα από τα καλύτερα στη χώρα και ασφαλώς το καλύτερο μεταξύ εκείνων τετραετούς φοίτησης στο επιστημονικό του αντικείμενο, το οποίο αξίζει την υποστήριξη και ενθάρρυνση από την Ελληνική Πολιτεία και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών”.

 

2014 SPS Signal Processing Magazine Best Paper Award στο άρθρο του Καθ. Σέργιου Θεοδωρίδη

Η διάκριση "2014 SPS Signal Processing Magazine Best Paper Award" δόθηκε στο παρακάτω άρθρο του Καθ. Σ. Θεοδωρίδη.
Sergios Theodoridis, Konstantinos Slavakis, and Isao Yamada "Adaptive Learning in a World of Projections: A unifying framework for linear and nonlinear classification and regression tasks", IEEE Signal Processing Magazine, Volume: 28, No. 1, January 2011

 

Καθ. Σέργιος Θεοδωρίδης: Ο νέος Editor in Chief του περιοδικού "IEEE Transactions on Signal Processing"

Ο Καθ. Σέργιος Θεοδωρίδης θα είναι ο νέος Editor in Chief του κορυφαίου επιστημονικού περιοδικού στην περιοχή του Signal Processing, IEEE Transactions on Signal Processing (2015-17), μετά από απόφαση του Executive Committee του IEEE Signal Processing Society.