Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Οδηγός Σπουδών Τμήματος

Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε για την πολύχρονη και εξαιρετική συμβολή στη λειτουργία και εικόνα του Τμήματος.
Από φέτος η έκδοση μετατρέπεται σε ηλεκτρονική και ευελπιστούμε αργότερα σε μορφή e-book μαζί με την απαραίτητη πλέον αγγλική απόδοση σημαντικού μέρους αυτής.
Η διαδραστική ηλεκτρονική έκδοση εξυπηρετεί πρωτίστως λόγους ευχρηστίας και άμεσων τροποποιήσεων και δευτερευόντως λόγους οικονομίας.

Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει θεσμοθετήσει την ετήσια έκδοση τόμου, ο οποίος περιλαμβάνει τις περιλήψεις των καλύτερων διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών που εκπονήθηκαν στο Τμήμα. Στόχος του θεσμού είναι η ενθάρρυνση της δημιουργικής προσπάθειας και η προβολή των πρωτότυπων εργασιών των φοιτητών του Τμήματος. Από το 2011, η έκδοση γίνεται ψηφιακή και αποκτά νέο ISSN, ακουλουθώντας τόσο τις οικολογικές και οικονομικές προσταγές της εποχής, όσο και τις τεχνολογικές.

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 16 - 2019 (Ενημέρωση: 25/06/19)3.68 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 15 - 2018 (Ενημέρωση: 15/06/18)2.24 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 14 - 2017 (Υψηλή Ανάλυση) (ενημέρωση: 28/06/17)1.51 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 14 - 2017 (Βέλτιστη Ανάλυση) (ενημέρωση: 28/06/17)1.03 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 13 - 2016 (Χαμηλή Ανάλυση) (ενημέρωση: 21/06/16)3.67 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 13 - 2016 (Μεσαία Ανάλυση) (ενημέρωση: 21/06/16)5.03 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 13 - 2016 (Υψηλή Ανάλυση) (ενημέρωση: 21/06/16)12.36 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 12 - 2015 (Χαμηλή Ανάλυση)2.33 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 12 - 2015 (Μεσαία Ανάλυση)4.74 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 12 - 2015 (Υψηλή Ανάλυση)10.51 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 11 - 2014 (Χαμηλη Ανάλυση)2.1 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 11 - 2014 (Μεσαία Ανάλυση)6.8 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 11 - 2014 (Υψηλή Ανάλυση)11.84 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 10 - 2013 - ΑΝΑΘ. Ιούλιος (Χαμηλή Ανάλ.)3.44 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 10 - 2013 - ΑΝΑΘ. Ιούλιος (Μεσαία Ανάλ.)8.92 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 10 - 2013 - ΑΝΑΘ. Ιούλιος (Υψηλή Ανάλ.)15.23 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 9 - 2012 (Χαμηλη Ανάλυση)4.03 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 9 - 2012 (Υψηλή Ανάλυση)7.97 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 8 - 2011 (Υψηλή Ανάλυση)3.07 MB
Επιλεγμένες Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες - Τόμος 8 - 2011 (Χαμηλή Ανάλυση)2.33 MB