Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εδώ θα βρείτε τις προσφερόμενες από το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα μας ηλεκτρονικές υπηρεσίες - πλατφόρμες, οι οποίες απευθύνονται στους φοιτητές του αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό του. 

My-Studies: http://my-studies.uoa.gr

Υπηρεσία που παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη Γραμματεία με στόχο τη δηλωση μαθημάτων, την εμφάνιση βαθμολογιών και του προγράμματος σπουδών, καθώς και τη συμπλήρωση αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών.
Πρόσβαση: Ελεύθερη, απατείται εγγραφή

e-class: http://eclass.uoa.gr

Η πλατφόρμα DI e-Class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις.
Πρόσβαση: Ελεύθερη, απατείται εγγραφή για το πλήρες υλικό

Εύδοξος: http://eudoxus.gr

Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρησης συγγραμμάτων η οποία προσφέρει πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα, δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων.
Πρόσβαση: Ελεύθερη, απατείται εγγραφή για το πλήρες υλικό

Πτυχιακές-Διπλωματικές Εργασίες: http://mars.dc.di.uoa.gr/thesis

Ανακοινώσεις πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών Εργαστηρίου Οπτικών Επικοινωνιών
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Προγραμματισμός-Απολογισμός Έργου Μελών ΔΕΠ: http://mars.dc.di.uoa.gr/dep_reporting

Εφαρμογή καταγραφής και ανάλυσης έργου μελών ΔΕΠ του τμήματος
Πρόσβαση: Μέλη ΔΕΠ, απατείται εγγραφή

Παροχή Έργου: http://mars.dc.di.uoa.gr/workoffer

Ηλεκτρονική καταγραφή παροχής έργου φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων
Πρόσβαση: Μέλη ΔΕΠ, απατείται εγγραφή

Κράτησεις και Επισκοπήσεις Διαθεσιμότητας Αιθουσών: http://roomsrev.di.uoa.gr/

Hλεκτρονική πλατφόρμα κρατήσεων αιθουσών του Τμήματος (από μέλη ΔΕΠ). Η πρόσβαση στην επισκόπηση διαθεσιμότητας αιθουσών είναι ελεύθερη.
 

Για λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: http://www.uoa.gr/foithtes/hlektronikes-yphresies.html