Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Capacity :
Technical Lab. Personnel 
Phone:
+30 210 727 5142 
Office:
Α18 
Capacity :
Technical Lab. Personnel 
Phone:
+30 210 727 5162 
Office:
A26 
Capacity :
Technical Lab. Personnel 
Phone:
+30 210 727 5113 
Office:
Α18 
Capacity :
Technical Lab. Personnel 
Phone:
+30 210 727 5220 
Office:
Α22 
Capacity :
Technical Lab. Personnel 
Phone:
+30 210 727 5204 
Office:
Α22