Δραστηριότητες της AIESEC

H AIESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός νεανικός οργανισμός.. Διοικείται και απευθύνεται σε νέους από 18 έως 30 ετών. Τα μέλη της AIESEC ζουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία ανάπτυξης, που αποτελείται από συμμετοχή σε ομάδες, ανάληψη ηγετικών θέσεων εντός του οργανισμού, ενώ όλοι έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσα σ’ ένα διεθνές μαθησιακό περιβάλλον. Ιδρύθηκε το 1948, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται από το 1956 και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1984.

Μπορείτε να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα https://aiesec.gr/ ή να δείτε το συνημμένο έγγραφο για αναλυτικότερες πληροφορίες.

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
Τύπου.docx29.1 KB