Ανοιχτά Προβλήματα στην Περιοχή των Γεωχωρικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
08/05/2018 - 17:00 - 18:00

Ομιλητής: Μανόλης Κουμπαράκης

Τρίτη  8 Μαΐου 2018   17:00-18:00

Αίθουσα: Α2

Σεμινάριο