Ανάλυση ΙΙ

Κωδ.: 
Κ06
Εξάμηνο: 
3
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ)
Ώρες Θεωρίας: 
4
Ώρες Φροντιστηρίου: 
2
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, μερικές παράγωγοι, διαφορικό. Σειρές Taylor. Πεπλεγμένες συναρτήσεις. Ακρότατα συναρτήσεων με πολλές μεταβλητές. Πολλαπλά ολοκληρώματα. Επικαμπύλια ολοκληρώματα. Στοιχεία διανυσματικής ανάλυσης (θεωρήματα Stokes, Gauss και Green).