Διακριτά Μαθηματικά

Κωδ.: 
Κ09
Εξάμηνο: 
1
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ)
Ώρες Θεωρίας: 
4
Ώρες Φροντιστηρίου: 
2
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Σύνολα, προτάσεις, επαγωγή, διμελείς σχέσεις, συναρτήσεις, μεταθέσεις, συνδυασμοί, διακριτή πιθανότητα, δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξάρτητα γεγονότα, θεώρημα Bayes, αριθμητικές συναρτήσεις, ασυμπτωτική συμπεριφορά αριθμητικών συναρτήσεων, γεννήτριες συναρτήσεις, γράφοι, μονοπάτια Euler, Hamilton, δένδρα, δένδρα με ρίζα, θεωρία αριθμών.